Warner Bros. Discovery w Polsce publikuje raport na temat DEI

Aktualnie czytasz: Warner Bros. Discovery w Polsce publikuje raport na temat DEI
Warner Bros. Discovery w Polsce, lider rynku medialnego i sygnatariusz Karty Różnorodności, włącza się w obchody Europejskiego Miesiąca Różnorodności 2024. Z tej okazji firma zdecydowała się podsumować realizowane na przestrzeni lat działania w obszarze Diversity, Equity & Inclusion (DEI). Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na znaczenie budowania kultury różnorodności i otwartości zarówno w miejscu pracy, jak i przestrzeni publicznej, a także chęć zainspirowania partnerów biznesowych oraz innych uczestników rynku medialnego do działań w tym zakresie. Premiera raportu odbyła się 14 maja 2024 r. w ramach inauguracji WBD DEI Days, czyli trzydniowego wydarzenia wewnętrznego z udziałem gości specjalnych z Polski i zagranicy.

Od ponad 20 lat spółki grupy Warner Bros. Discovery w Polsce przewodzą pozytywnej zmianie społecznej w lokalnych mediach, pełniąc rolę medium sojuszniczego wobec grup nieuprzywilejowanych (społeczności LGBTQ+, osób z niepełnosprawnościami czy osób neuroróżnorodnych). Poprzez należące do grupy kanały i platformy realizuje ona swoją misję tworzenia jakościowych i inkluzywnych treści, które poruszają ważne społecznie tematy. Warner Bros. Discovery w Polsce to także pierwsza grupa medialna w kraju dbającą o różnorodność wśród prezenterów_ek, jurorów_ek i ekspertów_ek na swoich antenach.

Z okazji przypadającego na maj Europejskiego Miesiąca Różnorodności, Warner Bros. Discovery w Polsce przygotował raport stanowiący podsumowanie dotychczasowych działań w obszarze różnorodności, równości i inkluzji, zarówno związanych z produkcjami, jak i skierowanych do osób pracujących w firmie.

Raport zawiera szczegółowy opis realizacji misji dążenia Warner Bros. Discovery w Polsce do bycia liderem mediów w kraju w obszarze DEI w tworzonych i nadawanych programach rozrywkowych, newsowych oraz produkowanych filmach, a także pracodawcą tworzącym bezpieczne i włączające środowisko pracy dla każdego. Czytelnicy_czki znajdą w nim liczne przykłady włączających produkcji, które odgrywały i odgrywają szczególną rolę w edukowaniu i uwrażliwianiu polskiego społeczeństwa na potrzeby grup nieuprzywilejowanych, umożliwiając im zabieranie głosu we własnym imieniu (m.in. niedawne nowości „Czas na show. Drag me out” czy „Autentyczni”). 

W raporcie opisane zostały także dobre praktyki, które mogą stanowić inspirację dla innych do budowania różnorodnego i włączającego środowiska pracy w branży kreatywnej i nie tylko. Należą do nich zarówno angażujące działania prowadzone w ramach grup pracowniczych (Diversity & Pride, Women of Warner), jak i systemowe rozwiązania związane z zapewnieniem rozwoju oraz dobrostanu osób pracujących w Warner Bros. Discovery w Polsce (np. programy rozwojowe, program Ambasadorów_ek Pierwszej Pomocy Psychologicznej, itd.). 

Inauguracja raportu odbyła się podczas WBD DEI Days, wydarzenia obfitującego w inspirujące spotkania i warsztaty, celebrującego różnorodność w organizacji. Rozpoczęła je rozmowa Kasi Kieli z Christianem Hugiem, Global VP DEI International w Warner Bros. Discovery, a wśród zaproszonych gościń i gości znalazły się takie osoby jak Ane Piżl, Natalia Partyka, Janina Bąk czy Miłosz Brzeziński. Kulminacją DEI Days będzie stworzenie przez pracowników_czki pod okiem profesjonalnych artystów wyjątkowego muralu, będącego ilustracją kultury otwartości na różnorodność.

Inauguracja raportu odbyła się podczas WBD DEI Days, wydarzenia obfitującego w inspirujące spotkania i warsztaty, celebrującego różnorodność w organizacji. Rozpoczęła je rozmowa Kasi Kieli z Christianem Hugiem, Global VP DEI International w Warner Bros. Discovery, a wśród zaproszonych gościń i gości znalazły się takie osoby jak Ane Piżl, Natalia Partyka, Janina Bąk czy Miłosz Brzeziński. Kulminacją DEI Days będzie stworzenie przez pracowników_czki pod okiem profesjonalnych artystów wyjątkowego muralu, będącego ilustracją kultury otwartości na różnorodność.

Raport do pobrania w wersji polskojęzycznej

Raport do pobrania w wersji angielskojęzycznej

podziel się: