Etyka

  Kodeks Etyki Warner Bros. Discovery

  Nasz Kodeks Etyki wyznacza firmowe standardy w zakresie prowadzenia działalności w sposób etyczny i obowiązuje wszystkich członków zarządu, kadrę kierowniczą i osoby pracujące dla Warner Bros. Discovery na całym świecie. Kodeks zawiera wytyczne w zakresie podejmowania odpowiednich decyzji, właściwego postępowania oraz ochrony dobrej reputacji naszej organizacji.

  Kodeks Etyki – wersja polska Code of Ethics – English version

  Oświadczenie Warner Bros. Discovery dotyczące etyki biznesowej

  Nasi partnerzy biznesowi stanowią istotny element naszej działalności, dlatego oczekujemy, że będą oni postępować w sposób odpowiedzialny, transparentny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Wszystkich partnerów biznesowych prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem dotyczącym etyki biznesowej oraz o wspieranie nas w dążeniu do stosowania najwyższych standardów uczciwości biznesowej.

  Oświadczenie dotyczące etyki biznesowej – wersja polska Business Partner Statement of Ethics – English version

  Infolinia etyczna

  Warner Bros. Discovery dąży do prowadzenia działalności w sposób w pełni zgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz do zapewnienia, że nasi członkowie zarządu, kadra kierownicza, pracownicy, współpracownicy i kontrahenci będą postępować w sposób uczciwy i etyczny. Aby umożliwić pracownikom, współpracownikom i osobom trzecim niezwłoczne zgłaszanie podejrzeń wystąpienia sytuacji nieodpowiednich, w sposób poufny, anonimowy i nieodpłatny, Warner Bros. Discovery stworzyło bezpłatną infolinię etyczną, obsługiwaną przez podmiot zewnętrzny, tj. EthicsPoint.

  Aby dokonać zgłoszenia telefonicznego z terytorium Polski, należy zadzwonić pod numer: 800 005 195.

  Aby dokonać zgłoszenia z terytorium innego państwa lub zgłoszenia online, należy postępować według instrukcji podanych na stronie infolinii.